હવે ખેડૂતોએ કપાસ વેચવા કાઢ્યો, અનાજના ભાવ ગગડી ગયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.