ભારતમાં 124 મોતમાંથી ગુજરાતમાં 13 ટકા મોતનો ઊંચો આંક

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.