ગુજરાતમાં હિન્દુઓ મુસ્લિમ બનતાં જ્ઞાતિ, ભૂત-પ્રેત-તંત્રમંત્ર, સિંદૂર, અપશુકન પ્રથા ઉદભવી ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.