અમદાવાદમાં 50 ટકા શાળા પાસે છૂટથી તંબાકું વેચાય છે

In Ahmedabad, 50 percent of schools sell tobacco

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.