દિલ્હીમાં કેજરીવાલે દારૂ પર કોરોના વેરો લાદતા 70 ટકા મોંઘો થયો

In Delhi, Kejriwal imposed a tax of 70 per cent on alcohol

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.