3 અબજ ડોલરના શોદા સાથે મોદીના હેલિકોપ્ટર માટે ઇન્ફ્રા-રેડ પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ ખરીદાશે

Infra-red protection system to be purchased for Modi's helicopter with $ 3 billion shoda

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.