એક વર્ષમાં નર્મદા નહેરની સિંચાઈ 1.50 લાખ હેક્ટર વધી

Irrigation of Narmada Canal increased by 1.50 lakh ha in one year

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.