4જી ડાઉનલોડ સ્પીડમાં જિયો ટોચનાં સ્થાનેઃ ટ્રાઈ

Jio in top spot in 4G download speed: TRI

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.