કોરોનાના બે દર્દી નિકળ્યા અને 1 લાખ માસ્ક તૈયાર કરીને આખા કચ્છમાં મફતમાં આપ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.