લોકડાઉનમાં કોંગ્રેસના કાઉન્સલર ધર્મેન્દ્ર સોનકરની ગોળી મારી હત્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.