ગુજરાતમાં દારૂબંધીના કારણે રૂ.25 હજાર કરોડનું નુકસાન, પણ શાંતિ

Loss of Rs 25,000 crore due to alcohol ban in Gujarat, but also peace

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.