રાજ્યપાલે ધારાસભ્ય ખાંટને ગેરલાયક ઠેરવ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.