મોરબીનો સિરામીક ઉદ્યોગ મંદી અને માલની તંગીથી બંધ થવાની તૈયારી

Morbi's ceramic industry ready to be shut down by recession and scarcity of goods

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.