નારાયણમૂર્તિના જમાઈ ઋૃષિ સુનાક બ્રિટનના નાણાપ્રધાન બન્યા

Narayanamurthy's son-in-law Krishna Sunak became Britain's finance minister

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.