નરેન્દ્ર મોદી અર્થશાસ્ત્રને બદલે હિન્દુ ધર્મને ધારદાર બનાવવા કામ કરે છે – જાપાની સામયિક

Narendra Modi uses mandate to sharpen Hinduism rather than economy - opinion of Japanese magazine

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.