26નગરોમાં 578 એનસીસી કેડેટ્સને મૂકાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.