14 શહોરમાં NCCના 410 સ્વયંસેવક કેડેટ્સ નિયુક્ત કરાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.