વડાપ્રધાન રાહત ફંડનું ઓડિટ કરતી કંપનીનું નામ ત્રણ દિવસથી હટાવી લેવામાં આવ્યું – ગોલમાલ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.