21 દિવસ બંધ પણ વડાપ્રધાને ગરીબો માટે કંઈ જાહેર ન કર્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.