પોસ્ટ મોર્ટમ રિપોર્ટ બહાર આવ્યું, હાથીનીનું મો માં ઇજાના કારણે મોત થયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.