રાજકોટની પ્રજાના રૂ.164 કરોડ ફસાયા, પણ વડોદરાએ રૂ.265 કરોડ ઉપાડી લીધા

Rs 164 crore of Rajkot people trapped, but Vadodara withdraws Rs 265 crore in Yes bank

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.