ધનસુરાના સજ્જનસિંહને નેશનલ બોક્સિંગ ચેમ્પિયનશીપ ૨૦૨૦ માં ૩ બોન્જમેડલ

Sajjan Singh of Dhansura won the National Boxing Championship 1

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.