વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં મતદાન કરવા સેનીટાઇઝર, હાથ ધોવા સાબુ, હેન્‍ડ ગ્લવ પણ આપવામાં આવશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.