રાત્રીના ૭થી સવારના ૭ વાગ્યા સુધી અવરજવર પર પ્રતિબંધ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.