32 નવા સકારાત્મક કેસમાં 29 તબલીગી જમાતનાં સભ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.