મંત્રીમંડળે નાગરિક ઉડ્ડયન માટેની સીધા વિદેશી મૂડી રોકાણ નીતિને મંજૂરી આપી

The Cabinet approved the Direct Foreign Investment Investment Policy for Civil Aviation

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.