અમદાવાદ મ્યુ.કો.ના સફાઈ કર્મચારીઓને એપ્રિલ માસનો પૂરો પગાર મળ્યો નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.