અમેરિકાના ટ્રમ્પટની દાદાગીરી સામે મોદી કેમ ઝૂકી ગયા

The United States is known for having a riot in the world.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.