શાકભાજીની લારીએ અમદાવાદને ખતરામાં મૂકી દીધું, એકી સાથે 24 દર્દી

The vegetable lari put Ahmedabad in danger, with 24 patients at once

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.