કોરોના વાઇરસ માટે હોટલમાં થર્મલ  સ્ક્રીનીંગ ફરજીયાત કરાયું

Thermal screening is compulsory in hotels for corona virus

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.