વિશ્વમાં 20 સાથે અમેરિકામાં 6 લાખ કોરોનાના દર્દી, 24 કલાકમાં 10 હજારના મોત

Twenty laks coronary patients in the world and 6 in the United States, 10,000 deaths in 24 hours

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.