અમેરિકામાં બે અઠવાડિયામાં એક કરોડ બેરોજગાર ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.