માસ્ક ક્યારે અને ક્યાં પહેરવું તે અંગે WHOની સૂચનો વાંચો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.