લોંચ થતાં જ રૂ.200 કરોડના ફોન 55 સેકન્ડમાં વેંચાઈ ગયા

With the launch, the phones worth Rs 200 crore were sold in 55 seconds

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.