અનર્થ – 1 રૂપિયાના રોકાણ સામે સરકારે 1.30 રૂપિયો ઉદ્યોગોને આપ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.