અપાજીત વિપક્ષી નેતા પરેશ ધાનાણી અમરેલીમાં પરાજીત થવા લાગ્યા છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.