અમદાવાદના નિષ્ફળ મ્યુનિસિપલ કમિશ્નર છતાં ભાજપ મૌન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.