અમદાવાદની 5 પોસ્ટ ઓફિસોનું વિલીનીકરણ કરાયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.