અમદાવાદમાં ડોક્ટરના ત્રિકોણીય પ્રેમસંબધનો વિવાદ, રોમિયો ડોક્ટર રાજ સોનીની ધરપકડ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.