અમદાવાદમાં 45 કરોડની જમીન ખૂલ્લી કરાઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.