અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન,પોલીસનું ટ્રાફીકની મેગા ડ્રાઇવઃપશ્ચિમમાં ૧૬ એકમો સીલ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.