અમદાવાદ રિજિયોનલ કમિશનર હેઠળની 27 નગરપાલિકાઓને 31 કરોડ ફાળવાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.