અમપાના પાપે અમદાવાદ નજીકના 43 ગામો પીવાનાં પાણીથી વંચિત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.