અમિત ચાવડા કાર્યકરોથી પૂરા પરિચિત નથી તે મોટા પદે સફળ થશે?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.