અમિત શાહ પાછા જાઓ, મકાનની બાલ્કનીમાંથી મહિલાઓ સૂત્રો ફેંક્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.