અમેરિકાના સાંસદે જવાબ આપ્યો – ભારત સરકાર ટીકા સાંભળવા માંગતી નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.