આંધળો કાયદો : અમદાવાદમાં કુતરૂં કરડ્યું તો એક વર્ષની સજા, પશુથી મોતમાં નહીં ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.