આઝાદી પહેલા બહારવટીયા ગામ ભાંગતા, હવે ભાજપ ભાંગે છે – કોંગ્રેસ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.