આણંદમાં 70 હજાર લોકોને સહાય આપી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.