આશાબેન સાથે ભાજપમાં જોડાએલા 15માંથી 5 કોર્પોરેટર ગેરહાજર હતા, છબરડો કે જૂઠ 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.